MB "Gilina" šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad mūsų svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis visų galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ar pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Norint pateikti užsakymą Mūsų internetinėje parduotuvėje, prašysime, jog pateiktumėte šiuos duomenis:

 • vardas;
 • pavardė;
 • mokėtojo/ prekės pristatymo adresas;
 • telefono numeris;
 • elektroninio pašto adresas (nebūtina)


Jei turite įmonę ar individualią veiklą ir norite, jog užsakymų PVM sąskaitose – faktūrose atsispindėtų ši informacija, tuomet pateikiant užsakymą/registruojantis Mūsų internetinėje parduotuvėje taip pat galite pateikti šiuos duomenis:
-Įmonės pavadinimas
-Įmonės registracijos numeris ar individualios veiklos numeris
-PVM mokėtojo kodas.
Šios informacijos pateikimas nėra privalomas, Mes tokios informacijos nereikalaujame. Tačiau jei sąskaitas planuojate įtraukti į įmonės apskaitą, tuomet atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų reikalavimus, tokių duomenų pateikimas yra būtinas.
Pateikdami šiuos duomenis Jūs duodate Mums leidimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais (kad galėtume paruošti ir pristatyti Jūsų užsakytas prekes).

Dėl pateiktų duomenų teisingumo pilna atsakomybė tenka klientui (Jums), kuris pats pateikia visą informaciją užsakymo pateikimo/registracijos metu.
Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka Mes renkame informaciją apie Jūsų pirkimo istoriją. Ši informacija taip pat naudojama: nagrinėjant įmonės veiklos efektyvumą, atliekant prekių paklausos/poreikio analizę, siekiant pateikti Jums aktualias naujienas bei pasiūlymus (tiesioginės rinkodaros tikslais).
Siekdami suteikti aukščiausią aptarnavimo kokybę, saugome Jūsų el. laiškus, susijusius su prekėmis, kurias įsigijote ar norite įsigyti.

INFORMACIJA IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŠALTINIŲ

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui per paskyras „Facebook“ tinkle.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.
 • Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu*

*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitais jūsų užsakytas paslaugas. Šiems paslaugų teikėjams mes suteiksime tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJA?
 
Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime 2 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

JŪSŲ TEISĖS 

 • Žinoti ( būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų: siunčiant paštu: Akacijų g. 74, LT-46441, Kaunas; el. paštu: info@gilina.lt.

Mes, gavę tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes jus informuosime apie tokį pratęsimą, kartu pateiksime vėlavimo priežastis.

SLAPUKAI

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda mums atpažinti jus kaip ankstesnį mūsų interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal ją pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.