1. Prekių grąžinimas ir keitimas.

1.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

1.2. Vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ 17 punktu, 17 papunkčiu tinkamos kokybės optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9001–9033) negali būti grąžinami, keičiami ar už juos grąžinami sumokėti pinigai.

1.3. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta paštu ar paštomatu prieš tai susisiekus ir susitarus su Pardavėju. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

1.4. Norėdamas grąžinti pagal LR įstatymus grąžintiną prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 5 dienas nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu info@gilina.lt, pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą. (Negrąžintinų prekių sąrašas nurodytas 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ 17 punkte)

1.5. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke, jei prekė nebuvo naudota, yra nepažeistoje originalioje pakuotėje. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

1.6. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę ar jos dalį analogiška preke, jei to padaryti neįmanoma - grąžinti Pirkėjui pinigus.

1.7. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14  dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu info@gilina.lt, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.

1.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

1.9. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta).

1.10. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

2. Baigiamosios nuostatos.

2.1. Šios prekių grąžinimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

2.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.